Влиянието на смартфона върху детското развитие

Влиянието на смартфона върху детското развитие

Колко рано е прекалено рано да разрешим на детето да използва смартфон?

В проучване от 2020 г. на Pew Research Center 60% от децата са използвали смартфони преди 5-годишна възраст. В тази група 31% са боравили с телефони преди 2-годишна възраст.

Все повече специалисти изследват влиянието на технологиите върху детското развитие.

Както във всяко едно нещо, по тази тема изследователите смятат, че използването на смартфони от децата има както позитивни, така и негативни ефекти.

Позитивни ефекти

Някои от позитивните ефекти при използване на смартфони може да се наблюдават в класните стаи.

Това могат да бъдат:

  • Самодостатъчност: Чрез ранно напътствие и подкрепа родителите и учителите могат да помогнат на децата да се научат как да саморегулират времето, което прекарват на своите телефони. Този урок ще им помогне да създадат и практикуват практики за здравословно самосъзнание и саморефлексия, които ще ги подготвят по-добре за юношеството и в крайна сметка младата възраст.
  • Дигитална грамотност: Докато децата използват смартфони, те ефективно се подготвят да се ангажират с бъдещи технологии. Това е много важно умение за развитие, защото живеем в дигитален свят и младите хора трябва от рано да се научат да боравят добре с технологиите.

Негативни ефекти

Сканирането на мозъка показва, че децата, които прекарват прекалено много време пред екраните си, имат преждевременно изтъняване на кората. Кората е най-външният слой на мозъка, който участва в обработката на различни видове информация от всичките пет сетива.

Статия, озаглавена „Асоциация между използването на мобилни технологии и приспособяването на децата в ранна начална училищна възраст“, ​​използва данни, събрани от група от 1642 деца от първи клас в Япония, за да определи дали има връзка между използването на смартфони и поведенческото развитие. Изследователите открили, че „рутинното и често използване на мобилни устройства изглежда са свързани с поведенчески проблеми в детството“.

Време, което се препоръчва децата да прекарват пред екрана

Световната здравна организация (СЗО) определи, че децата между две и четири години „трябва да прекарват не повече от час на ден пред екрана“.

Според Американската академия по педиатрия (AAP) допустимото време пред екрана се определя от това колко е голямо детето.

  • На деца под 18 месеца не трябва изобщо да се дава смартфони или каквито и да били екрани.
  • Родителите на деца на възраст 18-24 месеца трябва да избират само висококачествени програми и да ги гледат с детето си. Те не трябва да позволяват на детето си да гледа нищо само.
  • За деца на възраст 2-5 години родителите трябва да им позволят да гледат само образователни, просоциални и ненасилствени програми. Времето на екрана не трябва да надвишава един час, а родителите също трябва да гледат заедно с децата си.

Заключение

Не може да се даде еднозначен отговор на въпроса дали смартфоните имат повече позитивни или негативни ефекти.

Темата обаче ще продължи да бъде дебатирана поради бързото темпо на навлизане на технологиите в живота на децата.

Източници

https://www.medicinenet.com/how_do_cell_phones_affect_a_childs_brain/article.htm

https://www.cune.edu/academics/resource-articles/examining-effect-smartphones-child-development