Децата на новото време- поколението Алфа

Децата на новото време- поколението Алфа

Поколението „Алфа“ се докосват до технологиите още преди да проговорят. Някои изследвания твърдят, че проговарянето на децата ще се случва на по- късен етап.

Изследователят Симон Шнетцер казва: „Афинитетът към дигиталните технологии ще бъде най- голямото предизвикателство в отношението с децата. Те са хипергъвкави и им е трудно да се съобразят с времеви пространствени връзки.“

  • Какви стратегии да прилагаме във възпитанието с децата?
  1. На първо място нека бъдем толерантни и търпеливи с децата.
  2. Да не допускаме детето да прекарва повече от един час на ден пред екраните.
  3. Технологиите да се използват само с цел обучение и учене на нови неща.
  4. Дигитална грамотност- съвкупността от умения, които ни позволяват да работим ефективно с компютър в дигитално свързана работна среда. Важно е развиваме дигитална грамотност у децата. Поговорете и обсъдете негативната страна на технологиите, как правилно да използват прочетената информация и да я използват.