Защо някои болки са хронични?

Защо някои болки са хронични?

Експертите говорят за така наречения хроничен болков синдром. Понякога болката достига до други части на тялото и внушава на мозъка вреди, които всъщност не съществуват. 

За да разберем дали болката е хронична или бързо ще изчезне, е свързано с нейната  невронална обработка.

С всеки болков сигнал се активират лимбичната система като амигдалата, хипокампуса, както и голяма част от фронталния кортекс и обагрят всеки болков сигнал емоционално. Колкото по-често болката се появява и по-силно е свързана с чувства, толкова е по-голяма вероятността тя да се запамети. Това довежда до страхове, потиснатост и пасивност- фактори, които съпровождат хроничните болки. 

Всяка наша негативна емоция е свързана с болката и ако тези емоции се повтарят дълго време, има голяма вероятност тази болка да се запамети от мозъка като хронична и дълго време да се появява.