Колко е важен очният контакт?

Колко е важен очният контакт?

Всички знаем колко е важно да гледаме човек в очите, докато ни говори. Още при общуването на майката с новороденото се вижда как детето гледа майка си в очите и колко е важно това за тяхната интеракция. Очният контакт е част от невербалното общуване и играе важна роля при комуникацията.

Но защо е така?

Този въпрос се разглежда в книгата, публикувана от екип от японски учени, която разкрива за първи път какво се случва в мозъка в реално време, когато двама души се гледат един друг.

Някои предишни изследвания показват, че зрителният контакт активира социалния мозък, тоест нервните региони, които организират нашите отговори към други хора. Очният контакт показва, че сме привлечени от лицето, което гледаме в очите.Това е един от начините, по които споделяме намерението и емоцията и изисква синхронизиране на движенията на очите с някой друг. Всички се чували фразата „влюбен поглед“, която не е случайна, защото по погледа можем да разберем дали един човек е привлечен от друг.

Садато от Националния институт за физиологични науки в Япония провежда едно интересно и актуално изследване.

За това изследване Садато и неговите колеги поставят 16 двойки в две MRI машини едновременно. Всеки скенер е снабден с видеокамера и екран. Участниците се взират в екрана, докато им се показва лицето на партньора им. Екипът измерва мозъка на участниците в покой, докато те гледат празен екран. Изследователите показват на всеки участник видеопотокът на своя партньор в два формата. Едното видео е на живо, а другото има 20-секундно забавяне. Докато гледат в очите на своя партньор, изследваните лица са инструктирани да мислят за своята половинка.

Наблюдава се разлика в начина, по който мозъците на хората реагират при живите и при забавените условия. Когато няма забавяне, участниците са по-чувствителни към окото на партньора си. Наблюдава се повишено активиране на малкия мозък и повишена свързаност в рамките на лимбичната огледална система.

Това изследване ни показва колко е важен очният контакт при интеракцията с хората.