Приказкотерапия- как приказките могат да лекуват?

Приказкотерапия- как приказките могат да лекуват?

Приказкотерапията е може би най-добрата техника за деца в психологията, която се използва за справяне с агресия, посттравматични и психосоматични разстройства, кризисни ситуации, междуличностни конфликти при деца и възрастни.

Това също така е и една от най-древните техники, тъй като още нашите предци са използвали поуката на приказките като възпитателен елемент за техните деца и внуци. Тогава приказките са служили като морален закон, предпазвали са младите от несгодите и са предавали своята мъдрост. Така приказките са се предавали през поколенията и са стигнали и до нас – все така запленяващи и въздействащи на малки и големи.

Вероятно като родители, ви се е случвало детето ви да ви кара да му четете една и съща приказка отново и отново.

Предпочитанията към приказките всъщност отразяват душевното състояние и желания на детето. Историята и героите, на които симпатизира отговарят на онова, което го вълнува в дадения момент и въпросите, които си задава, когато чете или слуша дадена приказка.

Ето защо не е случайно, че предпочитанията се менят с времето – детето пораства и интересите и проблемите му се променят и биват олицетворявани от друга вълшебна история.

В основата на ефикастността на приказкотерапията е въздействието на приказката на две психически нива – съзнателно и несъзнателно. Посредством архетипите приказката придобива способността да изразява проблем, който човек не е узрял да признае пред самия себе си.

Приказкотерапията се изразява както в четене на приказки – народни, класически или специализирани или друг повествователен жанр – басня, притча и т.н., така и чрез писане на собствени приказки.

Целта е да се достигне до същината на проблема и детето да се изправи пред него, а след това да предприеме стъпки към разрешаването му.

Това може да се случи както с помощта на психотерапевт, така и в домашни условия от самите родители. Важно е обаче да знаете какво искате да постигнете. Ето защо, ако смятате да се заемате самостоятелно с тази техника, е добре да се запознаете с нея по-обстойно.

Ако родителите успеят правилно да използват възможностите, които им предоставя приказкотерапията, могат да окажат на децата си голяма помощ.

На първо място детето ще знае, ще родители му не са безразлични към неговите проблеми. Второ – то ще разбере, че е нужно да търси сили за преодоляване на трудностите в него самия. Също така, както добре знаем, приказките ни учат, че ситуации без изход не съществуват. Решение винаги има- стига да имаме желанието да го открием. Освен това пътешествията из вълшебния свят на приказките развиват въображението на детето, учат го да не се страхува от опасностите, да бъде спонтанно и да импровизира, дават възможност да използва вълшебната сила на творчеството при решаване на проблемни ситуации.

  Приказната терапия според руски психолози е свързана с изпълнението на три функции: диагностична, терапевтична и прогностична.

  • Диагностична функция

Диагностичната функция на приказката помага да се определят основните сценарии и стратегии, използвани от детето при изграждане на модел на неговото поведение в дадена ситуация. Това се проявява в начина, по който детето избира няколко любими от различни приказки. Така то, като че ли избира определен модел на живот за себе си. Анализът на приказните произведения, които са заинтересували детето, помага на психолога да идентифицира способностите и талантите на детето, чертите на характера и индивидуалността на възприятието на заобикалящата реалност.

  • Терапевтичната функция на приказката

Терапевтичната функция на приказката е, че тя помага на детето да формира представа за себе си в бъдещето, да изгради модел на поведение за постигане на желаното бъдеще, заемайки активна позиция и осъзнавайки собствената си отговорност.

  • Прогнозираща функция

Прогнозиращата функция на приказката е, че тя помага да се осъзнае влиянието на „днешното“ поведение върху „утрешното“ състояние на човешкия живот.