Социалният мозък

Социалният мозък

„Човекът несъмнено е най-социалното от всички същества“, казва Робин Дънбар, антрополог в Оксфордския университет. „За това са отговорни множество области в челния мозък, които ни позволяват да правим компромиси, преговаряме и изпълняваме други сложни действия за поддържане на нашите взаимоотношения.“ Обемът на префронталната кора, както открива Дънбар, корелира с мащаба и качеството на междуличностните отношения.

Един човек завързва контакти средно с 150 човека, докато интровертите живеят по-изолирано и екстровертите могат да съберат хиляди приятели. Ние можем да имаме близки довереници, средно около пет души, които виждаме или с които говорим всеки ден. Освен това имаме около 15 добри приятели, както определя Дънбар.

Интересен е фактът, че, колкото повече приятели има човек, толкова повече болка може да понесе. И двете са свързани с броя на ендорфиновите рецептори в мозъка, както показва Дънбар. Ендорфинът е хормонът на щастието.  Концентрацията на ендорфин или плътността на рецепторите корелира с това как се възприемат междуличностните взаимоотношения и колко добре хората могат да издържат отрицателните емоции.

Къде стои неудобството?


По време на социалното взаимодействие, мозъкът се задейства по различни начини. Мозъчният изследовател Сьорен Крах от Университета в Любек изследва какво се случва в главата при чувства като неудобство, срам и вина.


 Той кани 27 изследвани лица, като изследването описва през 2015 в един вестник.


Всеки от участниците се запознава с трима човека, които са представени като актьори, по време на изследването те разговарят и се шегуват помежду си без да знаят, че тези актьори са само статисти в експеримента.
Чрез тази подготовка Крах прави социална връзка между тях.

След това изследваните лица, лежейки в скенер, трябва да решат някои задачи. Актьорите само слушали. Крах остава лицата да се провалят при отговорите. Неуспехът карал изследваните лица да се чувстват неудобно. Това можело да се види от мозъчната активност.

Заключение

Социалното взаимодействие на когнитивно ниво често включва мислене за това, което другите мислят и чувстват. 

Колкото повече мислим за мнението на другите за нас, толкова е по-голям шанса да се провалим.