За мен

Казвам се Александра Драгинова, завършила бакалавър по психология в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Магистратурата, която избрах е детско-юношеска психология във Бургаски свободен университет.

Професионалният ми път започна в моя роден град, в Дневен център за хора с увреждания, на длъжността социален работник.

В момента работя като училищен психолог в град Пловдив. Също така преподавам емоционална интелигентност на деца от 6 до 14 години.


В свободното си време обичам да се включвам в различни доброволчески инициативи.

През 2020 години бях и стажант по програма „социални иноватори“ към сдружение „Общност каузи и начинания“ на позицията „сутрудник образователни инициативи“.

Имах честта да получа приза „Студент на годината“ на Пловдивския университет, което ме прави много горда.

Списък на част от преминатите от мен обучения и сертификации:

  • 6 часа обучение в майсторски клас по практическа арттерапия „Свързване с ресурсите“;
  • Сертификат за работа с NEO PI-R, STAY-Y, PSI-4, BURNOUT-Q;
  • Certificate „Introduction in psychodrama with children“, 12 training hours, Psychodrama Center Orpheus;
  • Сертификат за участие в уъркшоп на тема „Приказките като терапевтично средство при работа с деца и възрастни“ с хорариум 16 учебни часа;
  • Сертификат за преминат курс „Детски поведенчески проблеми и трудности в ученето“, април 2022 г.;
  • Преминато обучение на тема „Педагогика на травмата. Работа с деца, преживели травматични събития“
  • Сертификат за проведено обучение за работа с TEMAS (Tell me a story);