За мен

Приветствам ви в моята страница, която дава интересна информация по различни психологически теми.

Моето име е Александра- избрах да бъда психолог още в гимназията, когато се запитах каква искам да стана, с какво мога да помагам на хората.

В момента работя като училищен психолог в град Пловдив, преди това добих известен опит в социална услуга, където бях в полза на хора с различни увреждания.

Най- важното за мен в работата и моето призвание на този етап е да бъда в някаква помощ на деца и ученици, които имат различни потребности и нужди.

Работата като психолог е многопластова и изисква от човек не само да има личностни качества, но и да не спира да се образова и развива.

Бакалавърска степен завърших в ПУ „Паисий Хилендарски“, а след това продължих с магистратура „Детско- юношеска психология“ в БСУ.


В свободното си време обичам да се включвам в различни доброволчески инициативи.

През 2020 години бях и стажант по програма „социални иноватори“ към сдружение „Общност каузи и начинания“ на позицията „сутрудник образователни инициативи“.

Имах честта да получа приза „Студент на годината“ на Пловдивския университет, което ме прави много горда.

В момента съм част от доброволците в „Голям брат, голяма сестра“, гр. Пловдив в инициатива, която е насочена към психичното здраве на младежи и провеждане на работилници по различни психологически теми.

Списък на част от преминатите от мен обучения и сертификации:

  • 6 часа обучение в майсторски клас по практическа арттерапия „Свързване с ресурсите“;
  • Сертификат за работа с NEO PI-R, STAY-Y, PSI-4, BURNOUT-Q;
  • Certificate „Introduction in psychodrama with children“, 12 training hours, Psychodrama Center Orpheus;
  • Сертификат за участие в уъркшоп на тема „Приказките като терапевтично средство при работа с деца и възрастни“ с хорариум 16 учебни часа;
  • Сертификат за преминат курс „Детски поведенчески проблеми и трудности в ученето“, април 2022 г.;
  • Преминато обучение на тема „Педагогика на травмата. Работа с деца, преживели травматични събития“
  • Сертификат за проведено обучение за работа с TEMAS (Tell me a story);