Търсим ли си партньор, който прилича на нашите родители?

Търсим ли си партньор, който прилича на нашите родители?

С този въпрос се е занимавал още Фройд преди повече от 100 години в неговата теория за „Едиповия комплекс“- всички момчета на възраст от 3 до 5 години желаят своите майки сексуално. Като големи те не си спомнят тези желания, защото те са скрити надълбоко. По-късно Фройд говори и за момичета, които имат сексуални чувства към бащите си , нарича това „ комплекса на Електра“.


Тази теория се счита за остаряла и не се приема от повечето психолози, но има и изследване, проведено от Давид Перет, които смята, че при избора на партньор мъжете предпочитат жени, приличащи на майките им. Също така жените намират за по-привлекателни мъжките лица, които имат общи черти с тези на бащите им.


Ако човек познава детайлите от изследването, тази интерпретация изглежда съмнителна. На мъжете са презентирани снимки на познати жени. За женските участници изследователите създават една комбинация между техен портрет и мъжко лице. Точно това лице е оценено като особено привлекателно поради сходството с майката или бащата на съответния участник.


Участниците разпознават в това лице своя собствен родител от противоположния пол.


Какво се харесва на мъжете при манипулираното лице- сходството с майката или сходството със самите себе си?
От дълго време е доказано, че ние имаме предпочитания към неща, които са ни близки /става въпрос за “mere exposure effect”/.
Хората смятат лицата, които са близки с техния огледален образ, за по-симпатични.


Има други неща, които са важни при избора на партньор. Това са здравето, външния вид на кожата, големите очи и други. Ниво на образование, социална среда, светоглед, ценностна система и подобен начин на живот насърчават взаимното привличане, според изследванията.


Не можем да кажем дали Фройд е съвсем в грешна посока, но изследванията доказват, че много и различни фактори определят нашите предпочитания към намирането на половинка- от една страна, те са заложени в нашите гени, от друга, социалната среда играе важна роля.